ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
€ 39.800

CATERPILLAR D7F

€ 33.000

CATERPILLAR D8H

€ 66.000

KOMATSU D155A- 1